El Palau Comtal serà del poble

Hi ha signat un contracte de promesa de venda de 900.000 euros

L'alcalde Miquel Arisa i el regidor Josep Paré
L'alcalde Miquel Arisa i el regidor Josep Paré

                                                                                                                                               Després de nombrosos estira i arronses, negociacions, requeriments i balls de xifres; ara sí, el Palau dels Comtes de Centelles passarà a ser de propietat municipal.

El 24 de gener, M. Rosa de Llanza, administradora de l’empresa Palau Comtal de Centelles SL signava a Centelles un contracte de promesa de compravenda valorat en 900.000 euros. D’aquest import, el 75% es finançarà amb el Pla de Barris de la Generalitat. S’adquireix la totalitat de la finca, 4.584,51 metres quadrats, dels quals 2.980 corresponen a l’edifici de la plaça Major i la resta al pati i als horts que hi ha a la part posterior del palau i a una terrassa que hi ha sobre el vial de pas que connecta el carrer Hospital amb la Ronda de les Tàpies.

La compra està supeditada a l’aprovació del plenari municipal, que es podria fer a finals de febrer; a un procés participatiu que determini els usos de l’immoble i a una xerrada informativa pública. L’alcalde, Miquel Arisa, ha manifestat en diverses ocasions, a títol personal, que li agradaria que una part es pogués destinar com a centre econòmic público-privat on també es donés cabuda a professionals i autònoms que hi poguessin treballar.

Han estat unes negociacions llargues que es remunten a l’any 2011 quan la propietat va presentar una taxació de 3,2 milions d’euros. Amb els anys i amb la manca de manteniment l’immoble es va anar malmetent. El mes de maig de 2017 s’ensorrava part de la teulada; es va haver de desallotjar el darrer llogater de la finca i construir un pas metàl·lic al carrer Hospital  per evitar despreniments. Poques setmanes després la immobiliària de finques de luxe Lançois Doval anunciava el palau a la seva web per 1,2 milions d’euros, explicant que per la seva ubicació era ideal per a fer-hi habitatges de luxe o un centre assistencial per a gent gran. Lluny quedaven encara els 850.000 que estava disposat a oferir l’Ajuntament.

El regidor Josep Paré va posar-se al capdavant de les negociacions el 2017 després que tornés a reactivar el Pla de Barris. Per Paré “s’havia allargat molt el procés de compra i s’havia generat desconfiança per part de la propietat. Hem hagut de recuperar-la i renegociar el preu adequant-lo a l’estat actual de l’edifici”. Paré i Arisa coincideixen en què l’acord és positiu pel municipi alhora que permetrà revitalitzar la zona de la plaça Major.

A finals de desembre passats i de manera urgent es van haver de posar xarxes a les finestres per evitar despreniments a càrrec dels propietaris d’aquell moment. Ara s’hauran de fer arranjaments de la coberta i la façana per garantir la seguretat i, després de les eleccions municipals s’haurà de fer front a les reformes necessàries segons els usos que s’hi vulguin donar.